Żukowski Zbigniew

Żukowski Zbigniew (1949-1993) – komendant Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” w latach1978-1987. Urodził się 15 kwietnia 1949 r. w Brześciance, pow. Bielsk Podlaski, województwo białostockie. W wieku 6 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Maleszach i Łubinie Kościelnym (pow. Bielsk Podlaski); naukę pobierał tu w latach 1955-1962. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Bielsku Podlaskim w latach 1962-1967. Ukończył  studia na Uniwersytecie Warszawskim (Filia w Białymstoku), w Wyższej Szkole Nauczycielskiej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy kierunek – fizyka z chemią (1968-1973) oraz na Uniwersytecie  Warszawskim Wydział Prawno – Ekonomiczny kierunek  ekonomika  i organizacja produkcji (1985-1987). Pracę zawodową rozpoczął 1.09.1967 jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Popławach k. Brańska (pow. Bielsk Podlaski), skąd odszedł 31.08.1968 r.  Od 1.09.1972 do 31.08.1974 pracował jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Brańsku  (pow. Bielsk Podlaski), następnie od 1. 09.1974 do 31.08.1975 uczył fizyki i chemii w Zbiorczej Szkole Gminnej w Drohiczynie. 1 września 1975 r. został komendantem Hufca ZHP w Drohiczynie. W 1978 roku zamieszkał w Łomży. 15 grudnia 1978, podczas Zjazdu Delegatów Łomżyńskiej Chorągwi ZHP został wybrany  komendantem Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.  Funkcję tę sprawował do 30.09.1987 r. Za jego kadencji, w 1981 r. harcerze zainaugurowali kampanię „Bohater”, sfinalizowaną w 1984 r. nadaniem Chorągwi imienia Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Akt nadania imienia wręczył komendantowi Żukowskiemu Naczelnik ZHP Ryszard Wosiński w Nowogrodzie podczas zakończenia Kurpiowskiego Rajdu Zwycięstwa, w którym uczestniczyło ok. 1500 zuchów i harcerzy. Od 1.09.1967 r. Zbigniew Żukowski był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.  11 lutego 1993 r. awaria samochodu tuż pod wsią Wygoda przerwała jego 44-letnie życie. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej w Łomży.