22 Lutego

Rok

1971 – Miejska Rada Narodowa wystąpiła do Prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o utworzeniu cmentarza komunalnego

2003 – jubileusz 25 lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”

2007 – oficjalne otwarcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży