Bagiński Stanisław Aleksander

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Bagiński Stanisław Aleksander

Bagiński Stanisław Aleksander (1898-1980) – prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w 1980 roku. Urodził się w grudniu 1898 r. w Odessie. Jego ojciec Adam Bagiński był profesorem fizyki i chemii w gimnazjum żeńskim w Łomży. Zapatrywaniami politycznymi był zbliżony do”Legiony Młodych” (młodzież Piłsudczykowska). Od najmłodszych lat pasjonat piłki nożnej, czynnie grał z kolegami. Po maturze studiował w Szkole Głównej Handlowej. Podchorążówkę ukończył w Włodzimierzu Wołyńskim, specjalizując się w artylerii przeciwlotniczej. Pracował w zakładach inżynierii Wojskowej. W kampanii wrześniowej walczył na froncie wschodnim; ranny pod Grodnem. Leczył się w Wilnie, skąd przedostał się do Generalnej Guberni. Był oficerem Armii Krajowej – POW Wschód; formacja przeznaczona była do walki z Armią Czerwoną. Za udział w konspiracji otrzymał z Londynu Krzyż AK. Po wojnie wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Z zawodu był ekonomistą. Prawdopodobnie za działalność podziemną został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Odsiedział 6 lat. Niestety, podupadł na zdrowiu. Odznaczony m.in. orderem „Polonia Restituta”. Z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej związany jeszcze z czasów jego tworzenia. Pełnił wiele funkcji społecznych, m.in. przewodniczącego komisji rewizyjnej. Zmarł 13 listopada 1980 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu na Stegnach, przy kościele św. Katarzyny.