Gerwat Halina

Gerwat Halina – wieloletnia zasłużona nauczycielka szkół łomżyńskich. Karierę zawodową rozpoczynała jako nauczycielka przedszkola w Jedwabnem. Wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki. Od 1952 r. pracowała w przedszkolach łomżyńskich: Nr 2, 4, 6 i 7. Później była etatowym pracownikiem Klubu Nauczyciela ZNP w Łomży. W okresie stanu wojennego zatrudniona w Bursie Szkolnej Nr 2 i w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8, skąd przeszła na emeryturę. Od 1 września 1951 r. należy do ZNP. W latach 1952-1978 – prezes Ogniska Przedszkoli w Łomży, a w latach 1962-78 – członek Zarządu Oddziału ZNP w Łomży. Po stanie wojennym aktywnie włączyła się w prace nad reaktywowaniem działalności Związku. Po przejściu na emeryturę działa w Oddziałowej sekcji Emerytów i rencistów, organizując jej życie kulturalne i oświatowe. W 1996 r. została przewodniczącą Okręgowej sekcji Emerytów i rencistów. Przez jedną kadencję wchodziła w skład prezydium nowego Okręgu Podlaskiego, a od 2000 r. – wiceprzewodnicząca Okręgowej SEiR. Laureatka konkursu „Pomagamy z potrzeby serca”, organizowanego przez Zarząd Główny ZNP i redakcję „Głosu Nauczycielskiego”. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotą Odznaką ZNP, Medalem „Za Szczególne Zasługi dla ZNP”.