Jabłońska Hanna

Jabłońska Hanna – zasłużona nauczycielka szkół łomżyńskich. Urodziła się w 1935 r.  Wykształcenie wyższe, zawodowe. Pracę pedagogiczną rozpoczynała w 1953 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Łomży. Od 1960-1984 r. pracowała w szkole Podstawowej Nr 3. Przez wiele lat prowadziła lekcje pokazowe dla studentów Studium Nauczycielskiego z Nauczania Początkowego. Razem z dziećmi organizowała spektakle teatralne dla uczniów i rodziców. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych i imprezach na rzecz lokalnego środowiska. Od wielu lat należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, aktywnie uczestniczy też w działalności Uniwersytetu Złotego Wieku. Od 1953 r. należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była prezesem ogniska ZNP przy SP Nr 3. Przez dwie kadencje była członkiem Zarządu Oddziału ZNP w Łomży. Od 1999 r. jest wiceprzewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP.