Koziełło-Poklewska Krystyna

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Koziełło-Poklewska Krystyna

Koziełło-Poklewska Krystyna – prezes Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Olsztynie. Urodziła się 1 stycznia 1933 r. W czasie wojny uczyła się u p. Janiny Muszyńskiej na tajnych kompletach. W czerwcu 1946 r. zdała egzamin eksternistyczny do II klasy Gimnazjum i Liceum ogólnokształcącego w Łomży, które ukończyła w 1951 r. W tym samym roku podjęła studia na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończyła z tytułem magistra w 1956 roku. W czasie studiów wyszła za mąż (1955) za Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego, studenta historii. W tym samym roku wraz z mężem przyjechali do Olsztyna. Mają dwie córki. W Olsztynie rozpoczęli pracę w tygodniku „Słowo na Warmii i Mazurach” – regionalnym dodatku do „Słowa Powszechnego”. Jednocześnie współpracowała z olsztyńskim środowiskiem plastycznym. Wiele publikowała w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich, pisała recenzje, słowa wstępne do katalogów wystaw indywidualnych. Przez dwie kadencje była radną Miejskiej Rady Narodowej, działając w Komisji Kultury. Udzielała się także w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, przez trzy kadencje pełniąc funkcję skarbnika i wiceprzewodniczącej Zarządu Oddziału Olsztyńskiego. Od 1983 r. do chwili przejścia na emeryturę w 1990 r. była dyrektorem Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie. Uhonorowana m.,in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Opieki nad zabytkami, odznaka „Za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego” i medalem 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.