Moraczewski Mirosław Mikołaj

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Moraczewski Mirosław Mikołaj

Moraczewski Mirosław Mikołaj (1931-2014) – nauczyciel i działacz oświatowy na Ziemi Łomżyńskiej. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Od 1951 r. był nauczycielem i kierownikiem szkół podstawowych w Kołakach, Rogienicach i Podgórzu oraz organizatorem i dyrektorem dwuletniego pomaturalnego zespołu Studiów Nauczycielskich w Łomży (1981-85). Przez 20 lat był prezesem Oddziału i Okręgu ZNP w Łomży – powiatu i województwa łomżyńskiego. Był radnym i przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży oraz społecznie – wiceprezesem Oddziału PCK w Łomży. Należał do Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Łomży. Uczestniczył w organizacji imprez i spotkań towarzyskich. Chętnie służył zainteresowanym rada i doświadczeniem związkowym. Po przejściu na emeryturę wiele czasu poświęcał pisaniu wspomnień i wierszy. W konkursie Zarządu Głównego ZNP na wspomnienia „Mój start, dzień dzisiejszy i przyszłość ZNP” otrzymał I nagrodę. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem zasługi, Medalem Komisji edukacji Narodowej, tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL”, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”, medalem „Za Szczególne Zasługi dla ZNP”. Zmarł w 2014 r. Spoczywa wraz z żoną Reginą – także nauczycielką – na zabytkowym cmentarzu w Łomży.