Tabędzki Tadeusz

Tabędzki Tadeusz (1920-2008) – bankowiec, prześladowany przez NKWD, żołnierz spod Monte Cassino. Urodził się 23 grudnia 1920 r. w Rynołtach w pow. łomżyńskim. Był najstarszy z czwórki rodzeństwa. W 1939 r. ukończył czwarta klasę Kolegium OO. Kapucynów w Łomży. W 1940 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu. Później wywieziony do łagru na terenie Uralu, po azjatyckiej stronie. Jesienią 1941 r. zwolniony z obozu udał się do Taszkientu, gdzie formowała się polska armia pod dowództwem gen. Andersa. Razem z nią dostał się do Iranu i odbył szkolenie w szkole podchorążych. W 1944 r. znalazł się we Włoszech, gdzie nad rzeką Sangro brał udział w pierwszej potyczce z Niemcami. Wkrótce zostali przerzuceni w rejon Monte Cassino. W maju 1944 r. brał udział w zwycięskich walkach o klasztor. Jeszcze do połowy 1946 r. uczestniczył w różnych działaniach i szkoleniu wojskowym, a w sierpniu razem ze swoim oddziałem, jako oficer w armii gen. Andersa został przetransportowany do Wielskiej Brytanii. Po roku wrócił do Polski i zamieszkał w Olsztynie. Założył rodzinę (miał czworo dzieci), podjął naukę, uzyskał maturę, potem ukończył studia. Utrzymywał stały kontakt z rodziną na Ziemi Łomżyńskiej. Przez wiele lat aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Olsztynie. Pracował w bankowości. Zmarł w 2008 r.