2 Marca

Rok

1892 – przybył do Łomży major Yasumasa Fukushima odbywający konno

podróż z Berlina  do Władywostoku

1902 – odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Spożywczego w Łomży

1947 – decyzję o rozwiązaniu podjął Zarząd Powiatowy PSL w Łomży