3 Marca

Rok

1911 – Leoncjusz Wasilenko profesor Szkoły Handlowej Męskiej wygłosił odczyt „O uwłaszczeniu”

1918 – ucieczka 6 internowanych ułanów z koszar przy Alei Legionów

2002 – wyświęcenie kościoła parafialnego pod wezwaniem Bożego Ciała przez biskupa Stanisława Stefanka