4 Marca

Rok

1813 – księża pijarzy wyprowadzili się z Łomży

1995 – I Sejmik Samorządowy Uczniów Szkół Podstawowych województwa łomżyńskiego odbył się w Szkole Podstawowej Nr 10

2003 – erygowanie przez biskupa Stanisława Stefanka parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli

2006 – wyświęcenie w katedrze łomżyńskiej księdza Tadeusza Bronakowskiego na biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej