6 Marca

Rok

1902 – młodzież gimnazjum męskiego zbojkotowała obchody 50-lecia śmierci Mikołaja Gogola

1932 – w Domu Żołnierza otwarto wystawę robót ręcznych, którą zwiedziło 1000 osób

1945 – w Łomży powstał Tymczasowy Komitet Organizacyjny Stronnictwa Demokratycznego

1975 – przebywał w Łomży Daniel Olbrychski, spotkał się m.in. z młodzieżą szkolną

2003 – otwarto Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Łomżyńskiej