10 Marca

Rok

1749 – urodził się Tomasz Przyjemski ostatni starosta łomżyński

1899 – przybyły do Łomży siostry szarytki

1840 – przebywał w Łomży Iwan Paskiewicz Namiestnik Królestwa Polskiego

1945 – szpital św. Ducha rozpoczął przyjmowanie pacjentów

1995 – zmarła Jadwiga Chętnikowa, druga żona Adama Chętnika

2012 – pierwsza gala boksu zawodowego w Łomży  z  pod patronatem Dariusza Michalczewskiego