11 Marca

Rok

1733 – zawiązanie konfederacji na sejmiku łomżyńskim ze starostą Ignacym Przyjemskim jako marszałkiem, posłami wybrani zostali Tomasz Zieliński i Michał Suski

1985 – otwarcie wystawy czasowej „25 lat badań archeologicznych w Polsce północno-wschodniej” w salach Muzeum przy ul. Krzywe Koło

1996 – powołano Społeczny Komitet Patronacki Pomnika – Głazu „Pamięci Bohaterskich Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej Poległych na Polu Chwały”