Chełmecki Tadeusz Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Chełmecki Tadeusz Franciszek

Chełmecki Tadeusz Franciszek (1896-1940) –  zastępca naczelnika w Inspektoracie Straży Granicznej w Łomży, mieszkaniec Łomży, ofiara Zbrodni Katyńskiej. Urodził się 27 sierpnia 1896 w Szczawnicy. Syn Jana i Marii ze Studnickich. Absolwent gimnazjum w Krakowie. Żołnierz 3 plutonu 1 kompanii Legionów Polskich. Ranny. W latach 1918–1921 – w Wojsku Polskim, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kapitan artylerii rezerwy ze starszeństwem 19 marca 1939. Od sierpnia 1928 roku – w Straży Granicznej. Przydzielony do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Służby Granicznej w Czersku. Od 8 sierpnia 1928 został mianowany kierownikiem Komisariatu Sierakowice, Inspektoratu Granicznego Tczew Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego. W styczniu 1929 zdał egzamin przed komisją z przepisów obowiązujących w SG. Służył m.in. w Kościerzynie (1929) i Gniewie (1931, 1933). W 1935 został członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Wschodnio-Małopolskim IOSG we Lwowie. Od 1937 roku do września 1939 roku – oficer wywiadowczy. Autor wielu publikacji w czasopiśmie Straży Granicznej „Czata”. W 1933 wydał „Wspomnienie Rarańczy – gawędy harcerskie osnute na tle życia legjonowego II Żelaznej Brygady, Gniew 1933.  Awanse: podkomisarz – 1928, komisarz – 1936.  Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku znalazł się w niewoli radzieckiej w specjalnym obozie NKWD w Ostaszkowie. Ostatnią wiadomość rodzina otrzymała 5 lutego 1940 r.  Wynikało z niej, że Tadeusz znajduje się na terenie. Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie jako jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.  Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem Legionowym, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari – 11 listopada 1976 (pośmiertnie), Krzyżem Kampanii Wrzesniowej 1939 r. – 1 stycznia 1986 (pośmiertnie). W 1949 r. rodzina złożyła wniosek do Sądu Grodzkiego w Łomży o uznanie Tadeusza Chełmeckiego zaginionym. Pochowany w Miednoje. 18 września 1976 roku Maria Chełmecka, wdowa po Tadeuszu Chełmeckim, odsłoniła Pomnik Katyński w Londynie. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 26 października 2007 roku Tadeusz Chełmecki został pośmiertnie awansowany na stopień nadkomisarza Straży Granicznej. W 2009 roku przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Spacerowej 14 w Sierakowicach posadzono Dąb Pamięci poświęcony Tadeuszowi Chełmeckiemu.