Gundlach Robert Grzegorz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Gundlach Robert Grzegorz

Gundlach Robert Grzegorz (1871-1934)  – pastor ewangelicko-augsburski. Urodził się 17 października 1871 r. w Łomży.  Był synem Ferdynanda Gundlacha – nauczyciela i kantora w parafii eangelickjo-augsburskiej w Łomży. Ukończył Państwowe Gimnazjum w Łomży (1892). Po odbyciu studiów teologicznych w Dorpacie, był wikariuszem w Warszawie (1897-1898), administratorem parafii w Przasnyszu i filii w Mławie (1898-1900), proboszczem w Rypinie (1900-1916) i w Płocku (1916-1934), administratorem filiału w Dobrzyniu (1934). Brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym: był współzałożycielem i dyrektorem gimnazjum polskiego oraz przewodniczącym Powiatowej Rady Szkolnej w Rypinie, nauczycielem gimnazjalnym w Płocku, działaczem Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Zmarł 21 września 1934 r. W Płocku. Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Płocku.