Pietrzykowska Jolanta

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Pietrzykowska Jolanta

Pietrzykowska Jolanta – zasłużona nauczycielka i harcerka, przyjaciółka młodzieży.  Swoją przygodę z edukacją młodzieży rozpoczynała w 1977 roku w Szkole Podstawowej w Górkach Sypniewie, jako nauczyciel języka rosyjskiego. 1 września 1978 r. przeszła do Zespołu Szkół Drzewnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łomży. W pierwszych latach pracy była komendantem szczepu Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 12 lat opiekowała się pracą samorządu szkolnego. Założyła i opiekowała się także szkolnym kabaretem „Drzazga”.  W 1988 roku została zastępcą dyrektora szkoły do spraw opiekuńczo-wychowawczych; funkcję tę sprawowała do 2002 r. W czerwcu 2002 r. wygrała konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – była pierwszą kobietą w ponad 80-letniej wówczas historii szkoły na tym stanowisku. Zarządzanie placówka rozpoczęła od generalnego remontu szkoły i otoczenia. W miarę posiadania środków  systematycznie odnawiano kolejne pomieszczenia dydaktyczne, w tym aulę szkolną, dwie łazienki, hole i klatki schodowe, gabinet pielęgniarki szkolnej, archiwum, kawiarenkę uczniowską, pokój nauczycielski i szatnię. Wokół szkoły posadzono 100 świerków, podarowanych przez nadleśnictwo. Powstał zakątek rekreacyjny zbudowany przez uczestników VI Projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, tj. uczniowie z Billberge w Niemczech, Anyksiaj na Litwie i z Zespołu szkół Drzewnych.  Wiele prac remontowych w formie darowizny wykonali pensjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, w ramach współpracy. Całe swoje doświadczenie życiowe, wiedzę i osobiste zaangażowanie dedykowała społeczności szkolnej, dobru uczniów i podnoszeniu jakości pracy szkoły. Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Łomży (1999, 2003). (Za: „Z życia szkoły w latach 1989-2004”, Łomża 2004.)