Schabieński Jarosław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Schabieński Jarosław

Schabieński Jarosław –  polski polityk, nauczyciel, były wicewojewoda podlaski. Urodził się 26 maja 1965 w Łomży. Ukończył w 1989 studia z zakresu historii w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako nauczyciel w szkołach średnich w Suwałkach. Od 1998 do 2004 był zatrudniony na różnych stanowiskach w Centrum Edukacji Nauczycieli w tym mieście. Współpracował z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jest współautorem książki Młodzież i nauczyciele wobec władzy w Polsce północno-wschodniej w latach 1980–1986. W latach 2002–2006 sprawował mandat radnego suwalskiej rady miejskiej. Od marca 2006 do listopada 2007 sprawował urząd wicewojewody podlaskiego z przerwą w okresie od lutego do maja 2007, kiedy zajmował stanowisko osoby pełniącej obowiązki organów samorządu województwa podlaskiego, utworzone w związku z zaistniałą (po raz pierwszy od czasu reformy samorządowej) niemożnością powołania nowego zarządu województwa i koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów do sejmiku podlaskiego III kadencji.