Sikorski Kazimierz

Sikorski Kazimierz (1736-1780), ks. − polski etyk i matematyk, pijar. Urodził się w 1736 roku. Wykładowca w Łomżyńskiej Szkole Pijarskiej. Napisał wiele podręczników dla szkół średnich, m.in.: Arithmetica brevis et facilis ad usum studiosae iuventutis (Arytmetyka czyli nauka rachunkowa dla użytku sposobiących się do nauk matematycznych), Warszawa 1761 oraz Mowy Moralne − podręcznik etyczny. Zmarł w 1780 roku w wieku zaledwie 44 lat.