Zimoch Edward

Zimoch Edward – wieloletni nauczyciel i dyrektor szkół drzewnych w Łomży. Urodził się w 1939 r. w Średzińskich w woj. białostockim. Ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem magistra inżyniera (1958-1963). Z dniem 15 sierpnia 1964 r. został zatrudniony w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym i Technikum Przemysłu Drzewnego na etacie nauczyciela przedmiotów zawodowych.  W 1967 roku został był zastępcą dyrektora szkoły i był nim do końca roku szkolnego 1990/91. Od 1 września 1991 r.  został powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Łomży. Całe życie zawodowe związał z ta jedna szkołą. W latach 1965-1986 był szkolnym komendantem OHP.  Zorganizował kilkadziesiąt wakacyjnych hufców pracy. Trzykrotnie był komendantem wyjazdowych zagranicznych hufców pracy i trzykrotnie prowadził zgrupowania młodzieży niemieckiej w Łomży. Był wiceprezesem Łomżyńskiego Klubu Sportowego, angażował się w pracę sekcji tenisa stołowego tego klubu. Na stanowisku zastępcy dyrektora i dyrektora szkoły przepracował w sumie 35 lat. Z końcem roku szkolnego 2001/2002 przeszedł na emeryturę. Wielokrotnie nagradzany przez Kuratora Oświaty, laureat Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania. Uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także m.in. Złotą Odznaką OHP, Złotą Odznaką ZNP, odznaką Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (Za: „Z życia szkoły w latach 1989-2004”, Łomża 2004.)