16 Marca

Rok

1761 – na sejmiku łomżyńskim zostali wybrani posłami Szymon Skarzyński pisarz łomżyński oraz  Piotr Godlewski  podczaszy łomżyński

1796 – skończył się  okres pruskiej okupacji wojskowej, powiat łomżyński podlegał Radcy, który urzędował w byłym  kolegium jezuickim

1936 – Rada Miejska podjęła uchwałę nadającą tytuł  Honorowego Obywatela gen. Czesławowi Młot -Fijałkowskiemu dowódcy 18 dywizji piechoty

1985 – walne zebranie delegatów  klubów MŁKS „Start” i ZKS „Bawełna” zadecydowało o połączeniu obu klubów