18 Marca

Rok

1902 – zatwierdzono Statut Kasy Pogrzebowej w Łomży

1911 – Franciszek  Stopa  profesor  Szkoły Handlowej Męskiej wygłosił  odczyt „Zarys historyczny chłopów w Polsce”

1920 – funkcję Przewodniczącego Sejmiku i Wydziału Powiatowego rozpoczął pełnić Starosta  Łomżyński  Siewrug

1928 – z okazji imienin Józefa Piłsudskiego  w Sali Gimnazjum  Żeńskiego odbyła się uroczysta akademia którą uświetnili znani artyści : T. Frenkiel- deklamacja, A. Gołębiowski – śpiewak, T. Gocławski – wiolonczela, H. Ostrzyńska – fortepian, T. Mankiewiczówna – śpiew i H. Gołębiewski – skrzypce

1945 – powołano stały Komitet Powiatowy PPR w Łomży

1995 – powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Łomży