19 Marca

Rok

1928 – zorganizowany został Oddział Związku Emerytów Państwowych w Łomży, Walne  Zgromadzenie  powołało  pięcioosobowy  zarząd pod przewodnictwem Teofila  Kraszewskiego

1970 – papież Paweł VI ogłosił  nominacje księdza  Mikołaja Sasinowskiego  na biskupa łomżyńskiego