21 Marca

Rok

1992 – otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10

1928 – na posiedzeniu Rady Miejskiej  postanowiono „ jedną z świeżo wytkniętych ulic”  nazwać imieniem Marszałka Piłsudskiego

1930 – szpital w Łomży otrzymał  oficjalną  nazwę „ Publiczny Szpital Łomżyński  Powiatowego Związku Komunalnego  pod wezwaniem Św. Ducha”