Łomżyńscy poeci w III LO

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Łomżyńscy poeci w III...

Czterech związanych z Łomżą poetów i blisko czterdziestu młodych recytatorów. III Liceum Ogólnokształcące zorganizowało „godzinę z poezją”, zapraszając młodzież do spojrzenia na sześćsetletnie miasto oczami łomżyńskich liryków.

Uczniowie III LO przez kilka tygodni czytali, interpretowali, aż wreszcie byli gotowi zadeklamować wiersze znanego z nawiązań do filozofii Jarosława Choromańskiego z Grądów Nowogrodzkich i śp. Zenona Faszyńskiego, który całe swoje dorosłe życie spędził przykuty do łóżka, mierząc się z niepełnosprawnością spowodowaną uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Wśród deklamowanych tekstów znalazły się też utwory ks. Jerzego Sikory-poety „utytułowanego”, bo doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Młodzież sięgnęła też po utwory najbardziej rozpoznawanego w Łomży poety (bo często można spotkać go na spacerach po starej części miasta!) Henryka Gały.

– Ci autorzy mogą być dla naszej młodzieży inspirację, ale i przykładem, powodem do tego, by uwierzyć w siebie. Można osiągnąć sukces, można iść krok dalej, do przodu. Mieszkając w Łomży, można być znanym poza granicami kraju, jak chociażby Henryk Gała, którego poezje przetłumaczono na pięć języków- mówi Lidia Choińska, nauczycielka języka polskiego w III LO. – Trudno o lepszą okazję do takiej lekcji, niż dumny, sześćsetny jubileusz naszego miasta.

„Ziemia łomżyńska w prozie i poezji” to kolejne spotkanie w ramach wieczorów poetyckich w III LO. Dzięki cyklicznemu zaznajamianiu młodzieży z poezją, uczniowie próbują własnych sił w pisaniu.

– Co ważne, ich wiersze nie trafiają do szuflady, młodzież przekazuje je nam do recenzji. To duży krok w rozwoju wrażliwości młodych mieszkańców miasta- ocenia Lidia Choińska.