25 Marca

Rok

1416 – książę Janusz I w Łomży wystawił dla rudnika  Jana z Przasnysza dokument, w którym nadał mu 10 włók  miary chełmińskiej nad rzeką Skrodą

1637 – młodzież kolegium jezuickiego przyjęła Starostę Łomżyńskiego Stanisława Radziejowskiego „świetnym występem, a mianowicie dialogiem na scenie urządzonej na drodze publicznej”

1945 – ukonstytuowała się w Łomży Miejska  Rada Narodowa, pierwszym burmistrzem został Stanisław Krzymkowski

1947 – w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży ujawnił się mjr Jan Tabortowski „Bruzda”, inspektor łomżyński AK WIN

1969 – zmarł w Łomży biskup Czesław Falkowski

2000 – poświęcenie przez biskupa Stanisława Stefanka placu pod budowę kościoła pod wezwaniem  Krzyża Świętego