26 Marca

Rok

1865 – powołano w Łomży Polową Komisję Wojenno – Sądową w celu likwidacji resztek organizacji powstańczej

1934 – Jan Janicki po rozwiązaniu Rady Miejskiej w Łomży został  powołany  przez Ministra Spraw Wewnętrznych  na komisarycznego  prezydenta Miasta Łomża i w tym dniu objął urząd

1993 – powstał Łomżyński Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Łomży

1999 – oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łomży otrzymał  im. Adama Chętnika