Andryszczyk Stanisław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Andryszczyk Stanisław

Andryszczyk Stanisław (1930-2000), ppłk WP – miłośnik historii i sztuki wojennej. Urodził się 20 października 1930 r. w Nagoszewce. Absolwent Szkoły Oficerskiej w Łodzi (1951) oraz Wojskowej Akademii Politycznej, kierunek historia (1967). Z wojskiem związał się już w wieku 15 lat jako kadet . Zasadniczą służbę wojskową odbył w 14. Samodzielnym Baonie Ochrony. W latach 1951-57 pełnił służbę w 63 Batalionie Drodowo-Mostowym, jako zastępca dowódcy batalionu w Gołdapi, a następnie w tymże batalionie – w Płocku. W latach 1967-1975 odbywał służbę w Garnizonie Łomża, w 33 Ośrodku szkolenia Specjaliustów Samochodowych oraz w Ośrodku Specjalistów Czołgowo-Samochdowych.  Działał w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pomników, Walk i Męczeństwa. Zebrał z regionu Kurpiowszczyzny i terenów sąsiednich znaczny zbiów broni i sprzętu wojskowego, który przekazał do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Zainteresowania historyczne skupił na przebiegu wojny obronnej 1939 r. Na Kurpiowszczyźnie i Ziemi Łomżyńskiej. Uczestniczył w wielu sesjach i konferencjach naukowych, odbywał spotkania w szkołach, pomagał stuydentom w wyszukiwaniu materiałów do prac magisterskich, związanych z problematyką II wojny światowej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem Sił Zbrojnych”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia PRL. Zmarł 9 maja 2000 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce.