Karbowski Bronisław

Karbowski Bronisław, także Berek Karbowski (1884-1940)  – polski lekarz laryngolog, doktor medycyny, major rezerwy służby zdrowia Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej. Urodził się 24 października 1884 r. w rodzinie żydowskiej, jako syn Leona i Estery z domu Fridberg. Studiował na Uniwersytecie Zuryskim, w Berlinie, Monachium mi na Uniwersytecie Kazańskim. Ukończył studia lekarskie, uzyskał tytuł doktora medycyny. Po wybuchu I wojny światowej służył w Armii Imperium Rosyjskiego. Następnie wstąpił do Armii Polskiej we Francji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był komendantem szpitala polowego nr 207. Został awansowany do stopnia majora ze starszeństwem od 1 czerwca 1919. Został przydzielony do kadry zapasowej 9 Szpitala Okręgowego. Od 1933 do 1939 pełnił funkcję ordynatora oddziału otolaryngologicznego w Szpitalu Starozakonnych w Warszawie. Był współpracownikiem Teofila Simchowicza, dyrektora Warszawskiego Instytutu Neurobiologicznego im. E. Flataua, mieszczącego się w budynku przy ul. Puławskiej 41. Publikował prace naukowe. Był zasymilowanym Żydem. Jego żoną była Paulina Seidenbeutel (1882-1941), z którą miał syna Kazimierza (1925-2012). Mieszkał przy ul. Ludwika zamenhofa 6/21 w Warszawie. W sierpniu 1939 został zmobilizowany w związku z zagrożeniem wybuchu konfliktu zbrojnego. Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę  został aresztowany i osadzony w obozie w Starobielsku. Wiosną 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie i pogrzebany w Piatichatkach. Od 17 czerwca 2000 spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. 5 października 2007 został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika przez Ministra Obrony Narodowej Aleksandra Szczygłę. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”. Symboliczny grób Bronisława Karbowskiego znajduje się na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, gdzie spoczywa jego żona. W ramach akcji „Katyń… pamiętamy” / „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży został posadzony Dąb Pamięci honorujący Bronisława Karbowskiego.