Kuczyńska Urszula

Kuczyńska Urszula – kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie (od 1994 r.). Urodziła się 26 czerwca 1962 r. w rodzinie pszczelarskiej w Łomży. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 3 rozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki, gdzie zdała maturę w 1981 r. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1987) – magister etnografii. Konsultant i juror wielu przeglądów oraz konkursów folkloru i sztuki lkudowej. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 1989), Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu (od 1998), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (od 2003 r.) i Związku Kurpiów (od 2004 r.). Autorka pona d50 artykułów, rozpraw i recenzji pooświęconych kulturze kurpiowskiej i historii Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, drukowanych w „Etnografii Polskiej”, „Muzealnictwie”, „Mazowszu” i „Studiach Łomżyńskich”, a także w licznych wydawnictwach regionalnych i krajowych. W 2004 r. Wydała ksiązkę „Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, która jest pierwszym w dziejach Kurpiowszczyzny monograficznym opracowaniem tego tematu. Zrealizowała kilkanaście projektów badawczych na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, m.in. „Szlachta Kurpiowskiej Puszczy Zielonej (1985-1987), „Ogródki przydomowe na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w okresie międzywojennym” (1988-1990),”Budownictwo ludowe Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” (1990-1991) – badania inwentaryzacyjne na terenie gm. Zbójna, „Wyposażenie wnętrz chałup kurpiowskich w latach 60-tych XX wieku” (1993-1994),  „Budownictwo i pasiecznictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej (1992-2004), itp.  Uczestniczka licznych konferencji i sesji naukowych poświęconych kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Uhonoorowana m.in. Odznaką „Zasłużony działacz Kultury”, nagrodą prezesa Związku Kurpiów „Kurpik 2002”.  Mąż Stanisław, córka Anna Maria.