Leśniewski Witold

Leśniewski Witold (1948-1993) – działacz PSL, poseł na Sejm X kadencji. Urodził się 28 października 1948 r. w Cieciorkach.   Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1971, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera zootechnika. W 1973 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1973 do 1975 pełnił funkcję kierownika służby rolnej gminy Kołaki Kościelne. W latach 1975–1983 wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu Kółek Rolniczych w Łomży. Od 1984 do 1988 pełnił mandat wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży oraz funkcję wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu ZSL. Należał też do Głównej Komisji Rewizyjnej partii. Od 1987 prezes łomżyńskiego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W 1989 r. uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy. Został wybrany w okręgu Łomża z puli ZSL. Zasiadał w Komisji Handlu i Usług, na koniec kadencji był członkiem Klubu Poselskiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem zasługi. Zmarł 27 kwietnia 1993 r. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży.