Lewicki Piotr Paweł

Lewicki Piotr Paweł (1937-2011) wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, profesor technologii żywności i żywienia o specjalności inżynieria procesów biotechnologicznych, inżynieria żywności i aparatura przemysłu spożywczego, projektowanie procesów technologicznych i suszenie. Urodził się 15 grudnia 1937 r. w Warszawie.  Tytuł profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych otrzymał w 1982 r., a profesora zwyczajnego w 1988.  Studia ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1961 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera technologii rolno-spożywczej. W  SGGW przez wiele lat pracował, pełniąc funkcję prorektora (1984-1987), dziekana (1981-1984) i prodziekana (1978-1981) Wydziału technologii Żywności, a przez wiele lat – kierownika Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji (1982-2005). Był członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych, m.in. Komitetu Nauk o Żywności PAN, Komitetu Agrofizyki PAN, International Academy of Food Science and Technology, European Association of Chemical Engineers,  rad naukowych instytutów oraz wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowych. Od 2006 pracował w Państwowej Wyżśzej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniony był Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla SGGW”. Zmarł 29 grudnia 2011, został pochowany na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.