Lörinczy Gabor

Gabor Lörinczy – fotografik, fotoreporter. Urodził się 17 lipca 1941 r. W Siedmiogrodzie na Węgrzech, syn Gyarfasa (artysta malarz) i łomżynianki, Ireny Wiśniewskiej. Naukę rozpoczynał jeszcze w szkole podstawowej na Węgrzech, a potem w Łomży. Absolwent Technikum Fototechnicznego w Warszawie (1960). Wykształcenie średnie techniczne. Od 1956 r. Związany z Łomżą. Pracował w Powiatowym Domu Kultury jako instruktor fotografii, Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem”: – kierownik Klubu Kulturalno-Oświatowego. Długoletni fotoreporter „Gazety Współczesnej”, tygodnika „Kontakty”, „Kuriera Porannego” oraz Centralnej Agencji Fotograficznej. Od 2002 r. Na emeryturze. Nadal współpracuje z redakcjami pism oraz agencjami fotograficznymi. Od blisko 50 lat zajmuje się fotoreportażem artystycznym. Motywem jego twórczości najczęściej jest przyroda znad Pisy i Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Wiele wystaw fotograficznych głównie w Łomży i innych miastach Polski, a także we Francji, Niemczech, na Węgrzech i Białorusi.  Autor pięciu albumów fotograficznych.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i sztuki, laureat nagrody prezesa Związku Kurpiów „Kurpik 2004”. Żonaty. (Za „Słownikiem biograficznym Kurpiowszczyzny XX wieku”, Kadzidło 2000.).