Miszak Anatoliusz Józef 

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Miszak Anatoliusz Józef 

Miszak Anatoliusz Józef  – poseł na Sejm PRL IX kadencji, łomżyński urzędnik samorządowy. Urodził się 20 września 1940 r. w Łomży. W 1958 ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Od 1962 pracował w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Łomży, a w latach 1966–1968 – w Powiatowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym jako majster i kierownik budowy. W 1967 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1968 pracował w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Narew” jako kierownik Sekcji Postępu Technicznego. Zasiadał w tamtejszej egzekutywie Komitetu Zakładowego PZPR. W 1974 uzyskał tytuł zawodowy inżyniera budownictwa lądowego w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Białymstoku. W latach 1985–1989 pełnił mandat posła na Sejm PRL  IX kadencji z okręgu Łomża, zasiadając w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem 40-lecia Polski Ludowej.