Myśliwiec Michał Cezary

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Myśliwiec Michał Cezary

Myśliwiec Michał Cezary – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, polski naukowieic. Lekarz nefrolog i hipertensjolog, profesor nauk medycznych. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Urodził się w 1943 r. W Kochanówce. W 1966 ukończył studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1971 pod kierunkiem profesor Beaty Bogdanikowej z Instytutu Chorób Wewnętrznych AMB obronił pracę doktorską pt. Badania nad wpływem rtęci na aktywator plazminogenu, uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W latach 1972–1973 odbył staż naukowy w szpitalu uniwersyteckim Ullevål w Oslo, a w latach 1977–1978 w Instytucie Mario Negri w Mediolanie. W 1979 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1982 odbył staż w Instytucie Mario Negri Bergamo, w 1985 w Withington Hospital w Manchesterze, a w 1989 w Medizinische Hochschule w Hanowerze. W 1988 otrzymał tytuł naukowy profesora i został profesorem nadzwyczajnym. W 1995 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych II stopnia (1974), nefrologii II stopnia (1987), transplantologii klinicznej (2003) oraz hipertensjologii (2006). W 1980 zorganizował Klinikę Nefrologii AMB, w której funkcję kierownika pełnił do 2013. Był współtwórcą ośrodka zajmującego się transplantacją nerek w Białymstoku, członkiem grupy założycielskiej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Polskiej Unii Transplantacyjnej, a w latach 2004–2007 przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2013 jest członkiem honorowym PTT. W latach 1996–1999 był dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii AMB. Przez wiele lat był konsultantem regionalnym i wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii. Został zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym działającego przy tym Komitecie Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego oraz członkiem Rady Przejrzystości przy prezesie Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji. W 2014 został wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem „Gloria Medicinae”. (Za „Wikipedią„).