Pardo Tersa

Pardo Tersa – specjalistka ds. folkloru i  sztuki ludowej z Łomży. Urodziła się  24 marca 1949 r. W Cieciorach (gm. Turośl). Szkołę Podstawową ukończyła w Cieciorach, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie (1968), Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Olsztynie (1973), Państwowe Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie (1981). Pracowała w Banku Sopółdzielczym w Turośli, Nadleśnictwie w Kolnie, Biuro Usług Turystycznych w Białymstoku, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, wczesniej – Wojewódzki Dom Kultury. Od 1984 r. prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Emerytka od 2004 r. Od wczesnej młoodości występowała jako śpiewaczka i gawędziarka na licznych festiwalach i przeglądach. Przez wiele lat sprawowała nadzór merytoryczny na kilkoma cyklicznymi imprezami folklorystycznymi w regionie łomzyńskim, m.in. Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Wojewódzki Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Wigilia twórców Ludowych. Jako długoletni instruktor ds. Folkloru i sztuki ludowej współtworzyła i otaczała opieką merytoryczną zespoły śpiewacze w Zbójnej, Turośli, Nowej Rudzie, Nowogrodzie, Ksebkach oraz teatry obrzędowe. Zespoły te występowały wielokrotnie na festiwalach,festynach, przeglądach w Polsce, m.in. Na Ogólnopolskim festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, a ponadto zespoły te i kapele ludowe koncertowały za granicą, m.in.  Na Międzynarodowym Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Holandii, w Niemczech, we Francji, na Łotwie i Litwie, zajmując wielokrotnie czołowe miejsca.  Autorka scenariusza i reżyser widowiska „Rajby Kurpiowskie”. Opracowała scenariusze widowisk: „Tłoka na kapustę”, „Dożynki”, „Święte wieczory”, „Jak dawniej dzieci chrzcili”. Scenarzystka i realkizatorka „Wesela kurpiowskiego” wykonanego w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Inicjatorka powstania Szkoły Tradycji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie. Przez dwa lata współredaktorka „KurieraKurpiowsko-Podlaskiego” w łomżyńskim Radiu Nadzieja. Opiekun merytoryczny  zespołów kurpiowskich w Zbójnej i Zespołu Śpiewaczego w Wiźnie. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży. Uhonorowana m.in. Odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego, Medalem im. Zygmunta Glogera, Medalem zasłużony dla Kultury Polskiej, nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody i Starosty Łomżyńskiego, nagrodą prezesa Związku Kurpiów „Kurpik” 2005. Mąż Andrzej zmarł w 1989 r. Troje dzieci: Barbara, Grzegorz, paweł.  (Za „Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku”, Kadzidło 2008″).