Sikora Jerzy

Sikora Jerzy, ks. profesor, poeta.Urodził się 26 maja 1959 r. W Rajgrodzie. Absolwent technikum Budowlano-Elektrycznego w Augustowie i Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1986). Studia magisterskie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1990). Święcenia kapłańskie w Katedrze Łomżyńskiej 31 maja 1986 r. Z rąk bpa J. Paetza. Wykładowca literatury i kultury języka polskiego w Wyższym seminarium Duchownym w Łomży oraz literatury religijnej i teologii środków społecznego przekazu w Kolegium teologicznym w Łomży (1994-97). Redaktor Naczelny kwartalnika „Łomzyńskie Wiadomości Diecezjalne”, korespondent Biura prasowego Sekretariatu Eopiskopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej, zastępca redaktora naczelnego, a następnie redaktor naczelny „Głosu katolickiego” w Łomży, członek Komisji Głównej i przewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu I Synodu Diecezji Łomżyńskiej (1995-97), duszpasterz środowisk twórczych. W latach 1997-98 na urlopie naukowym na sfinalizowanie pracy doktorskiej. Od 1998 r. Pracuje w Diecezji Ełckiej, ale utrzymuje bliskie kontakty z Kościołem Łomżyńskim i wieloma przyjaciółmi.Autor ponad 300 publikacji (wiersze – ostatni tom „Deszczowe lato”, pproza, eseje, recenzje, artykuły naukowe) Nagroda im. Brata Alberta w dziedzinie poezji Nagroda Literacka im. Józefa czechowicza, Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury oraz liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach literackich.