Sołowianiuk Jan

Sołowianiuk Jan, ks. Infułat, dr teologii. Prałat Jego Świątobliwości, Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. Urodził się 2 stycznia 1945 r. W rodzinie chłopskiej w Kowalewszczyźnie w rodzinie Jana i Aleksandry z d. Gajdowska. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie uczył się w liceach ogólnokształcących w Łapach i Otwocku (1962). Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży ukończył w 1968 roku. Święcenia kapłańskie w katedrze Łomżyńskiej 1 czerwca 1968 r. Z rąk bpa czesława Falkowskiego. Studiował filologię klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (1977), dr teologii z zakresu liturgiki (1984). Był wikariuszem m.in. w Białaszewie, Broku, Ostrowi Mazowieckiej. Wykładowca w Wyższym seminarium Duchownym w Łomży od 1978 r. W latach 1979-83 – wicerektor WSD w Łomży, przez dwa kolejne lata pełnił obowiązki rektora.  Wykładowca w Kolegium Teologicznym, nastepnie w Instytucie Teologicznym (od 1990 r.). Sędzia Sądu Biskupiego (1978-95). Wikariusz biskupi od 1998 r. Członek Koimisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i duszpasterstwa liturgicznego (1986-2000), członek Komitetu Organizacyjnego wizyty Papieża Jana Pawła II w Łomży (1990-91), członek Komitetu Obchodów Roku Jubileuszowego 2000 w diecezji Łomżyńskiej (1999-2000), przewodniczący KomitetuKoronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie. Obecnie m.in. Wstepny wizytator dla wizytacji kanonicznych, członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa ogólnego Kurii Łomżyńskiej. Autor licznych artykułów w „Głosie Katolickim”. Opublikował „Służbę Bożą Diecezji Łomżyńskiej” – porządek nabożeństw w diecezji (1996). promotor 120 prac magiasterskich w Wyższym seminarium Duchownym, Kolegium teologicznym i Instytucie Teologicznym w Łomży. Zainteresowania: liturgia, retoryka, zagadnienia z historii Greków i Rzymian. (Na podstawie: Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku”, Kadzidło 200.).