Szadurska Irena

Szadurska Irena – posłanka na Sejm PRL IX kadencji. Urodziła się 15 października 1936 r. W Okrasinie. Od 1954 pełniła funkcję kierownika szkoły podstawowej w Osowcu. Od 1960 r. pracowała w Powiatowym Wydziale Oświaty i Wychowania w Grajewie jako podinspektor szkolny, później w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Łomży. W 1964 uzyskała tytuł zawodowy magistra pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki w Krakowie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Orientacji i Poradnictwa Zawodowego. Od 1983 była nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie. Działaczka Kół Gospodyń Wiejskich i Ligi Kobiet Polskich. Zasiadała w Wojewódzkim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Łomży. W latach 1985–1989 pełniła mandat posłanki na Sejm PRL IX kadencji w okręgu Łomża, zasiadając w Komisji Administracji, Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.