2 Kwietnia

Rok

1917 – odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej  pochodzącej z wyboru,

pod  przewodnictwem burmistrza

1922 – odbyło się w Łomży walne zebranie Koła Przyjaciół Harcerstwa Polskiego

1982 – przestała obowiązywać godzina milicyjna w Łomży i województwie łomżyńskim

2005 – rozpoczęła się  budowa kościoła pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli przy ulicy Wąskiej 93

2009 – uroczystość nadania  imienia Jana Pawła II Gimnazjum Publicznemu nr 2 w Łomży