4 Kwietnia

Rok

1929 – został ujawniony  w Łomży, przez policję, przemyt rodzynek  w ilości siedem i pół worka, zatrzymano w związku z tym dwóch mieszkańców wsi Kuzie

1967 – seminarium kapucyńskie w Łomży odwiedził kardynał Agostino Casaroli – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej

1970 – uroczysty ingres biskupa  Mikołaja Sasinowskiego  w katedrze łomżyńskiej

1982 – z tą datą, po piętnastu tygodniach przerwy, ukazał się tygodnik „Kontakty”