25 Kwietnia

Rok

1909 – nadano statut Katolickiemu Stowarzyszeniu Robotnic pod wezwaniem świętego Franciszka w Łomży

1985 – pierwszy pochówek na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej

1997 – zarejestrowano w Sądzie Fundację „Ośrodek Współpracy Międzynarodowej Wschód – Zachód” w Łomży

2007 – otwarto Łomżyńskie Samoobsługowe Centrum Farmaceutyczne przy ulicy Dwornej

2014 – auli w I liceum Ogólnokształcącym nadano imię Ludwika i Adama Mierosławskich