Historia Łomży w pigułce, czyli jubileuszowa publikacja ks. Witolda Jemielitego

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności, Publikacje
  4. /
  5. Historia Łomży w pigułce,...

Garść najważniejszych informacji dotyczących przeszłości Łomży:  od pierwszych śladów osadnictwa w IX wieku, przez ciekawe, ale mało znane fakty z okresu I wojny światowej i pierwszej połowy XX wieku, aż po czasy najnowsze- to tematyka najnowszej publikacji znanego łomżyńskiego historyka, ks. Witolda Jemielitego. Wydawnictwo „600-lecie praw miejskich Łomży” zostało właśnie przygotowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Liczące nieco ponad 50 stron wydawnictwo to kompendium wiedzy o historii Łomży.  Znajdziemy w nim wiedzę i ciekawostki np. o ubogich, starszych mieszkańcach miasta, którzy w połowie XIX wieku zostali wybrani przez ówczesnego burmistrza i proboszcza do noszenia blaszanych odznak „ubogi miasta Łomży” i uprawnieni do proszenia o jałmużnę.

Jeśli chcemy znaleźć dowody na wielokulturowość i wielowyznaniowość dawnej Łomży, czy wykaz najstarszych nazwisk kojarzonych z mieszkańcami Łomży- publikacja ks. Jemielitego także jest dobrym adresem.

Mocną stroną wydawnictwa są także archiwalne zdjęcia i grafiki: przedwojennej ulicy Rządowej, budynku ratusza czy synagogi, ale nie brakuje też zdjęć współczesnych, np. zbiorowego upamiętnienia włodarzy i Rady Miasta, urzędujących w jubileuszowym roku sześćsetnej rocznicy nadania praw miejskich.

Sześć wieków miasta to historia wzlotów i upadków, zawiłych dziejów związanych z losami państwa i walki pokoleń Łomżyniaków o zachowanie tożsamości lokalnej. To wszystko prowadzi autora do wniosku puentującego publikację: Łomża  jest „mocna ludźmi, nie murami”.

Publikacja „600-lecie praw miejskich Łomży”, wydana przy wsparciu Urzędu Miejskiego, trafi do Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii- tak, by każdy mieszkaniec mógł poznać  opisane w przyjazny sposób dzieje miasta.