30 Kwietnia

Rok

1436 – pismo radnych miasta Łomży do radnych miasta Gdańska z protestem przeciwko Piotrowi Begerowi i jego towarzyszom, którzy skonfiskowali dęby należące do Stanisława Łomżycy. List zawiera najstarszą znaną pieczęć lakową z wyciśniętym herbem Łomży – jeleń skaczący przez skały

1813 – zmarł w klasztorze kapucynów były generał wojsk polskich Jan Poniatowski, przebywający w klasztorze, na prośbę księcia Józefa Poniatowskiego, od 26.06.1812 roku

1906 – napad z bronią w ręku na dyliżans pocztowy między Łomża a Ostrołęką

1952 – wręczenie sztandaru drużynie harcerskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży

2002 – uchwała Rady Miasta o współpracy Łomży z Kownem (Litwa)

– uchwałą Rady Miasta uhonorowano prof. Janusza Tazbira godnością Honorowego Obywatela Miasta Łomża

– uroczyste otwarcie siedziby Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” przy Al. J. Piłsudskiego