3 Maja

Rok

1905 – przed  kościołem kapucynów po nabożeństwie zebrał się tłum, z którego uformował się pochód i  ruszył przez Stary Rynek w stronę Szosy Zambrowskiej, a potem na cmentarz

1917 – Rada Miejska podjęła uchwałę o założeniu Biblioteki Miejskiej w Łomży

1919 – wręczono sztandar młodzieży Gimnazjum Męskiego im. Tadeusza Kościuszki

1921 – prezydent Łomży Władysław Świderski uczcił pamięć poległych w wojnie 1920 roku i odsłonił w lokalu zimowym Towarzystwa Wioślarskiego, ufundowaną przez Towarzystwo, tablicę marmurową na której wyryte były nazwiska członków klubu wioślarskiego

— wmurowanie tablicy pamiątkowej, w budynku Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, poświęconej uczniom i harcerzom poległym w latach 1918 – 1920

1932 – na stadionie 33 pp. Odegrane zostało widowisko batalist yczne  „Rok 1920”  z udziałem kilkuset osób

1946 – otwarto uroczyście Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży, księgozbiór liczył 3000 książek