5 Maja

Rok

1833 – namiestnik Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz mieszkał w Domu Rządowym

1906 – grupa relegowanych gimnazjalistów blokowała dostęp do szkoły młodzieży spieszącej na egzaminy

1911 – podpisana została umowa zezwalająca na „dopuszczenie absolwentów łomżyńskiej Szkoły Handlowej do zapisu na słuchaczy zwyczajnych w Lwowskiej Szkole Politechnicznej”

1960 – występ Chóru Czejanda w Łomży

1982 – uchwałą MRN nadano nazwy ulic: Gen. Józefa Bema, Leona Kaliwody, Księcia Janusza I, Franciszka Szymańskiego, 33

Pułku Piechoty, Konstytucji 3 Maja, Wincentego Witosa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich. Podjęto uchwałę o zmianie ul. Słonecznej na Księdza Kardynała Wyszyńskiego, Pl. Dubois na Plac Pocztowy, wobec zamknięcia ul. J. Bema postanowiono przenieść ją na Osiedle Jantar

2010 – wmurowani kamień węgielny pod budowę Centrum Technologii Żywności PWSIP przy ulicy Akademickiej