7 Maja

Rok

1733 – obradował w Łomży sejmik konfederacki, na którym  wybrano posłów na sejm elekcyjny

1915 – ukazał się pierwszy, po osiemnastomiesięcznej przerwie, numer „Głosu Łomżyńskiego”

1932 – w sali Starostwa w Łomży odbył się pierwszy zjazd burmistrzów, wójtów i sekretarzy urzędów gminnych z powiatu łomżyńskiego

1964 – rozpoczęcie uroczystości  jubileuszowych 200 –lecia  klasztoru ojców kapucynów w Łomży

1967 – odsłonięcie pomnika Jakuba Wagi wzniesionego staraniem mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego

1987 – pożar klubu „Bonar” – MDK-DŚT przy ulicy Wojska Polskiego