9 Maja

Rok

1918 – zbiorowa ucieczka (13 legionistów) z obozu internowanych legionistów w Łomży

1920 – w lokalu Kasy Przemysłowców przy ulicy Dwornej odbyło się zebranie ogólne członków I Stowarzyszenia Spożywców w Łomży

— w ogrodzie miejskim odbyła się zabawa na rzecz Seminarium Żeńskiego w Łomży

1929 – wyświęcenie i wręczenie sztandaru VIII Męskiej Drużynie Harcerskiej ZHP im. Króla Jana Sobieskiego przy Państwowej Szkole Mierniczej i Przemysłowo-Leśnej w Łomży

1947 – zasadzono Dąb Wolności w Parku Ludowym obok Państwowego Liceum Przemysłu Drzewnego

1989 – wmurowano akt erekcyjny pod budowę Domu Weterana Walki i Pracy

przy ulicy Sybiraków