23 Maja

Rok

1910 – rozpoczęła pracę Specjalna Komisja ds. Warunkowego Uwolnienia Więźniów w Łomży

1917 – powołano w Łomży Radę Opiekuńczą Gimnazjum Polskiego

1964 – przyszły biskup Edward Samsel otrzymał święcenia kapłańskie w Łomży

1970 – inauguracyjny wykład seminarium doktoranckiego z zakresu historii wygłosił prof. Stanisław Herbst

1972 – pierwszy występ Daniela Olbrychskiego w Łomży