13 Czerwca

 

 

Rok

1755 – w Kancelarii Królewskiej w Łomży sporządzono odpis lustracji miasta Łomża z 1620 roku, znajdującej się w księgach ziemskich łomżyńskich

1892 – zmarł ks. Paweł Andruszkiewicz, prałat, dziekan kapituły sejneńskiej, proboszcz łomżyński

1910 – przybył do Łomży nowo mianowany ordynariusz diecezji augustowsko-sejneńskiej biskup Antoni Karaś

1941 – pierwsze aresztowanie w Łomży Stanisława Cieślewskiego ps. „Czarny”, „Lipiec”, „Wąsik”, kapitana AK, komendanta Obwodu AK Łomża, dowódcę 33 pp. AK

1970 – otwarcie klubu „Kubuś” w Powiatowym Domu Kultury w Łomży- wystawa projektów Henryka Osickiego

1986 – odbył się XIX Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów TPZŁ

1996 – nastąpiło przekazanie sztandaru Jednostki Wojskowej 5523 z Łomży do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

2001 – biskup Stanisław Stefanek powołał Diecezjalne  Radio Nadzieja z siedzibą w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II

2007 – Przedszkole Publiczne Nr 14 obchodziło jubileusz 20 lecia